MBO opleiding Business & Innovation

De opleiding Business & Innovation bestaat uit 2 pakketten:

  • Module-pakket business en management
  • Module-pakket mbo basisvakken

MODULE PAKKET BUSINESS & MANAGEMENT
In dit pakket gaan we aan de slag met onderwerpen als marketing, sales, communicatie en economie, voor het erkende mbo-4 diploma marketing en communicatie. Het pakket voor de mbo niveau 4 opleiding marketing en communicatie is als volgt vormgegeven.

MODULESEXAMENS THEORIE
EXAMEN PRAKTIJKOPDRACHTEN
Marketing en communicatie 1Theorie examenMarketing- en communicatieplan
Marketing en communicatie 2Theorie examenZakelijk schrijven: visie en strategie
Algemene economieTheorie examenConcurrentie analyse
Calculatie en analyseTheorie examenOffertes en budgetten
MarktonderzoekTheorie examenMarktonderzoek: een plan van aanpak
Corporate communicatieTheorie examenConceptontwikkeling en contentmanagement

Project Student Company

Tijdens dit pakket werken we ook aan ‘project student company’. Samen met een projectgroep zet je een bedrijf op. Een betere voorbereiding op het hbo projectwerken is er niet! Dit onderdeel van de opleiding wordt vormgegeven als project tijdens de opleiding. Samen met jouw projectgroep lever je teneinde een ondernemersplan op.

MODULE PAKKET MBO BASISVAKKEN
Het mbo basisprogramma, bestaat uit de vakken Nederlands, rekenen, Engels, loopbaan oriëntatie en burgerschap;

THEORIE EXAMEN MONDELING EXAMEN
NEDERLANDSLees- en luistertoets
Schrijven
Gesprekken voeren
Spreken
REKENENRekenen 3FNee
ENGELSLees- en luistertoets
Schrijven
Gesprekken voeren
Spreken

Persoonlijke ontwikkeling

In het onderdeel loopbaanoriëntatie is speciale aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Wie ben jij en waar ben je goed in? En wat wil je bereiken? Het gaat erom wat jíj nodig hebt om te slagen. Voor dit onderdeel van de opleiding maak je een portfolio-opdracht met daarin jouw persoonlijke profiel en visie op de toekomst.