MHBO pakket

Het MHBO pakket bestaat uit 2 projecten: 

 • Ondernemerschap (samenwerkingsproject)
 • Oriëntatie op het hbo (persoonlijk project)

Tijdens deze projecten ontwikkel je vaardigheden die je nodig hebt (om keuzes te maken) voor jouw toekomst. 

Project ondernemerschap 

Ondernemen betekent proactief zijn. Niet denken, maar doen! Onderzoeken, plannen maken en uitvoeren. Tijdens dit project zet je, samen met MHBO studiegenoten, een eigen bedrijf op. Wie weet, ga je daar wel mee aan de slag, na jouw MHBO college year? Project ondernemerschap is een samenwerkingsproject, een belangrijke manier van werken bij veel bedrijven, maar ook op het hbo. Tijdens dit project ontwikkel je een aantal belangrijke vaardigheden, die jou in de toekomst goed van pas zullen komen;

 • Samenwerken, plannen en zelfstandig werken
  Samen met jouw projectgroep ga je aan de slag. Samen plannen jullie het project en bepalen jullie de onderdelen samen óf individueel moeten worden uitgevoerd. Een werkwijze die ook vaak wordt gebruikt binnen veel bedrijven én op het hbo. 
 • Onderzoeken, informatie verwerken en rapportages maken
  Wat is een goed businessmodel? Welke kosten moet je maken om te kunnen starten? Welke concurrenten zijn er? Je doet onderzoek, zoekt informatie en verwerkt dat in een goed opgebouwde rapportage.
 • Presenteren en reflecteren
  Als projectgroep presenteer je jouw businessplan en reflecteer je op het proces en de uitkomst.

Project oriëntatie op het hbo

Tijdens dit project onderzoek je het hbo als vervolgstudie. Hoe werkt het hbo, wat is de manier van leren en werken? Welke verschillende studies zijn er? Welke keuzes kun je maken? Als je weet wat je te wachten staat, heb je een grote voorsprong!

We bezoeken open dagen en delen ervaringen. Aan het einde van het project, presenteer je jouw bevindingen en leer je van die van jouw studiegenoten. De toekomstbestendige vaardigheden die we ontwikkelen tijdens dit project, zijn:

 • Plannen en zelfstandig werken
 • Onderzoeken, informatie verwerken en analyseren
 • Presenteren en reflecteren
 • ICT inzetten

Klik op het plusje voor alle vaardigheden.

 1. Plannen en zelfstandig werken: je kent het vast wel, net lekker aan het Netflixen, tot je ineens realiseert dat er morgen een toets is. Waar je op de middelbare school hier nog vaak op werd geattendeerd is dit op het mbo en hbo een stuk minder het geval. Het is dus belangrijk dat je hierin zelf de regie neemt. Dit betekent dat er een grote mate van zelfstandigheid wordt verwacht. Het is belangrijk dat je zelf in staat bent om een planning te maken, en deze ook nakomt. Je onderzoekt of alles duidelijk is en bij onduidelijkheid reageer je adequaat, zodat jij de informatie krijgt die voor jou van belang is. Het verschil tussen mbo en hbo is dat er verschillende verwachtingen zijn bij het plannen en zelfstandig werken. Op het hbo is sprake van een hoge mate van zelfstandigheid, is er minder begeleiding dan je gewend bent en wordt er een proactieve houding van je verwacht.
 2. Leren leren: vanuit de middelbare school ben je waarschijnlijk gewend om de leerstof opgedeeld te krijgen in stukken. Zo kreeg je eerst een schriftelijke overhoring over een deel van de stof, en daarna een proefwerk over het resterende deel. Deze manier van leren geldt niet op het hbo en daarom helpen we jou deze vaardigheid aankomend studiejaar (verder) te ontwikkelen. Het verschil tussen mbo en hbo is dat het leertempo op het hbo vele malen hoger ligt. Ook is de te bestuderen stof meer abstract en langer. Er wordt verwacht dat je in korte tijd veel begrippen kent. Dit betekent veel lezen en samenvatten. Maar hoe leer je nou echt effectief?
 3. Informatieverwerking: tijdens de klassikale bijeenkomsten krijg je veel informatie te verwerken. Het is dan ook belangrijk dat je de belangrijkste informatie kunt filteren en dat je kunt meeschrijven tijdens de uitleg. Het kunnen filteren van informatie is belangrijk, omdat je hierdoor snel doorhebt wat nu echt belangrijk is. Het verschil tussen mbo en hbo is dat je op het hbo hoorcolleges krijgt. Daarom gaan we tijdens de workshop aan de slag met het ordenen van informatie op basis van betrouwbaarheid, relevantie en samenhang. Op deze manier ben jij in staat om de abstracte theorie van het hbo overzichtelijk te houden.
 4. Onderzoeken: aankomend studiejaar wordt verwacht dat je zelf op onderzoek uitgaat tijdens het maken van de examen praktijkopdrachten. Tijdens de workshop leren wij jou om een onderzoeksvraag op te stellen, een plan te maken, bijpassende literatuur te zoeken, het onderzoek uit te voeren, een rapportage te schrijven en tot een passende conclusie te komen. Het verschil tussen mbo en hbo is dat je op het hbo grotere en complexere onderzoeken zult uitvoeren, hierbij wordt een proactieve en onderzoekende houding verwacht. Tijdens de workshop gaan we samen aan de slag zodat jij in staat bent om zelf een gedegen onderzoek uit te voeren.
 5. Samenwerken: samenwerken is waarschijnlijk een vaardigheid waar je al eerder mee in aanraking bent geweest. Je hebt vast wel eens in een groepje aan een opdracht gewerkt. Tijdens dit studiejaar zet je samen met een projectgroep een eigen bedrijf op. Een betere voorbereiding op het hbo projectwerken is er niet! Het verschil bij mbo en hbo is dat op het hbo gewerkt wordt met grotere opdrachten die ook langer duren. Door het opzetten van jullie eigen bedrijf krijg je een idee van de omvang van een echte hbo-opdracht.
 6. ICT: tijdens dit jaar krijg je diverse handvatten aangereikt voor het inzetten van ICT-tools. Zo wordt aandacht besteed aan de vormgeving door middel van het Office365 pakket. Maar ook het opzoeken van relevantie informatie voor bijvoorbeeld jouw praktijkexamen opdrachten komt aan bod. Het verschil tussen mbo en hbo is dat op het hbo wordt verwacht dat je zelf in staat bent om de juiste ICT tool te kiezen die aansluit bij de doelgroep. Daarnaast wordt verwacht dat je deze ICT tools ook zelf kunt gebruiken.
 7. Analyseren: analyseren, het begin van de oplossing! Maar wat houdt dat precies in en waarom is het belangrijk dat je juist deze vaardigheid ontwikkelt? Tijdens de workshop leren we jou om verbanden te zien tussen zowel de praktijk als de theorie, om feiten van meningen te onderscheiden en om een probleem te definiëren. Het verschil tussen mbo en hbo is dat het hbo theoretischer is. Dit houdt in dat de tekst meer abstract is. Uit de tekst wordt verwacht dat jij zelf ziet wat het probleem nu echt is, wat mogelijke oorzaken kunnen zijn, wie de betrokkenen zijn en natuurlijk wat je nog moet weten om het probleem op te lossen.
 8. Presenteren: hoewel we gewend zijn om ons bij het presenteren voornamelijk op de inhoud te richten, is de manier waarop je jezelf presenteert net zo belangrijk. Tijdens deze workshop staan we stil bij alle essentiële onderdelen die van belang zijn voor het houden van een pakkende presentatie. Het verschil tussen mbo en hbo is dat je op het hbo presentaties geeft over complexere onderwerpen. Je kunt hierbij denken aan het geven van een advies voor een bedrijf. Het is dan belangrijk dat je de geleerde theorie over kunt brengen op de doelgroep door middel van correct taalgebruik en de juiste houding. Ook wordt verwacht dat je het gebruik van hulpmiddelen zoals een Powerpoint op de juiste manier kunt inzetten.
 9. Reflecteren: het jaar zit er bijna op! Dat betekent bijna vakantie en natuurlijk helemaal klaar voor het hbo. Maar wat heb je dit jaar geleerd? Waar ben je in gegroeid en waar zitten nog ontwikkelpunten? Tijdens deze workshop staan we stil bij jouw studiejaar. Het grote verschil tussen mbo en hbo is dat op het hbo veelvuldig wordt stilgestaan bij reflecteren. Daarom leren wij jou dit aankomende jaar een kritische houding aan te nemen, zowel op persoonlijk als professioneel vlak.

Metingen vaardigheden

Tijdens het MHBO college year doen we vaardigheids-metingen. Eerst doen we een 0-meting, daarna monitoren we jouw vooruitgang. Zo hebben we heel scherp zicht op wat er (nog) nodig is voor een succesvolle vervolgstap.