Stage

De stage is een vast onderdeel van een erkende mbo-opleiding. Hier ontdek je wat je wil in het bedrijfsleven! De toepassing van de theorie, geeft je een beeld van de praktijk. Dit helpt je bij het maken van de juiste keuzes voor jouw toekomst.

Begeleiding

De begeleiding van de stage begint met de ondertekening van de praktijkovereenkomst (POK) door de student, het stagebedrijf en MBOzaak. Op ongeveer de helft van de opleiding vindt een gesprek plaats tussen de school en jouw stagebedrijf. Tijdens dit gesprek bespreken we jouw voortgang en werken we toe naar een succesvolle afronding van de stage. In overleg met het stagebedrijf ronden we de stage af en lever je jouw verslag en logboek in. Tenslotte presenteer je jouw praktijkopdrachten en ontwikkeling op school.

Erkend

Een bedrijf moet een erkend leerbedrijf zijn om een stageplek aan te kunnen bieden voor een erkende mbo-opleiding. Is dat niet het geval? Geen nood. Dit kun je regelen via s-bb.nl (tabblad bedrijven > erkenning leerbedrijf). Het stagebedrijf kan hier een erkenning aanvragen, zodat zij jou een stageplek aan kunnen bieden. MBOzaak bemiddeld niet in het vinden van een stageplek. Via stagemarkt.nl vind je een overzicht van erkende stageplekken in jouw buurt voor de opleiding marketing en communicatie, mbo niveau 4.

Planning en opdrachten

Tijdens de stage maak je bedrijfsopdrachten en een stageverslag. Met de praktijkopdrachten kun je, na de uitleg van de docent, zelfstandig aan de slag. Het is wel handig als je met iemand van het stagebedrijf kunt sparren over deze opdrachten. Naast deze opdrachten houd je in een logboek jouw stage uren bij. Deze moeten minimaal 240 uur zijn. Meer mag natuurlijk altijd!

Je bent vrij in de planning van de stage. In overleg met het stagebedrijf kun je bijvoorbeeld één dag per week afstemmen óf twee dagen per week voor een kortere periode. Dit is ook afhankelijk van de wensen van het stagebedrijf.